Węgierski, M. „Dematerializacja Akcji spółek Niepublicznych – Ewolucja Czy Rewolucja?”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6795.