Szczechowicz, J. A. „Pominięcie Przez sąd Drugiej Instancji Nowych faktów I dowodów Przytoczonych Przez Interwenienta Ubocznego, wstępującego Do Sprawy W Trakcie postępowania Apelacyjnego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6831.