Jankowski, W. „W Poszukiwaniu Pozamoralnych Racji Dla Trafu Prawnego”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6866.