Giedrewicz-Niewińska, A. „Krystyna Ziółkowska, Miejsce Pracowniczego obowiązku dbałości O Dobro zakładu Pracy wśród Podstawowych obowiązków Pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, Ss. 267”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6906.