Solodov, D., i E. Lewandowska. „Zasadność Sporu odnośnie Nowej Definicji zgwałcenia – Uwagi Na Tle Proponowanych Zmian”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.6912.