Suknarowska-Drzewiecka, E. „Obowiązek współdziałania Wierzyciela Przy Wykonywaniu zobowiązania a obowiązki Pracownika Wobec Pracodawcy W Stosunku Pracy”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.6938.