Lubiszewski, M. . „Zaległość Podatkowa Jako Podstawa Wykluczenia Wykonawcy Z postępowania O Udzielenie zamówienia Publicznego”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6941.