Topilskaya , E. V., i S. A. Ialyshev. „Криминолого-криминалистическая характеристика oрганизованной преступности в спорте: Kryminologiczna I Kryminalistyczna Charakterystyka przestępczości Zorganizowanej W Sporcie”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6949.