Franusz, A. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza Funkcjonariusza Publicznego Z tytułu Szkody wyrządzonej Przy Wykonywaniu władzy Publicznej”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6952.