Borkowska, K. „Namowa I Pomoc Do samobójstwa W Polskim I Austriackim Prawie Karnym – rozważania Komparatystyczne”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.7061.