Daśko, N. „Nowelizacja Kodeksu Karnego Z Dnia 20 Kwietnia 2021 R. W Zakresie przestępstw związanych Z Terroryzmem. Uwagi Na Tle Implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/541”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.7131.