Kimla, A. „Analiza Ryzyka Rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej – Casus Szkocji”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.7164.