Wardak, Z. „Glosa Do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Z 11 Czerwca 2020 r., Sygn. Akt C-634/18”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.7176.