Misztal, P. „Zdalne Posiedzenia Aresztowe W Trybie Art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania Karnego. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.7188.