Chrostowska, Małgorzata. „Niewykonanie a nienależyte Wykonanie zobowiązania – Wybrane Uwagi”. Studia Prawnoustrojowe, no. 46 (grudzień 31, 2019): 35–49. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5318.