Majer, Tomasz Tadeusz. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Olsztynie Z 14 Stycznia 2020 r., Sygn. Akt I SA/Ol 749/19”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5832.