Lewandowski, Paweł. „Creating a Commercial Company on the Example of a Limited Liability Company - about the Role of an Advocate: Tworzenie spółki Handlowej Na przykładzie spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością – O Roli Adwokata”. Studia Prawnoustrojowe, no. 53 (wrzesień 29, 2021). Udostępniono czerwiec 10, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6223.