Zwolak, Sławomir Łukasz. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 11 Stycznia 2018 r., Sygn. Akt II OSK 1103/17: Gloss to the Decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17)”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6239.