Asayonak, Barys, i Uladzimir Cheshka. „Криминалистическое обеспечение деятельности органа дознания”. Studia Prawnoustrojowe, no. 51 (marzec 31, 2021). Udostępniono czerwiec 13, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6402.