Kuczkowski, Przemysław, i Piotr Pawłowski. „Glosa Krytyczna Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 17 Sierpnia 2017 r., Sygn. Akt II GSK 1041/17”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6535.