Jakuszewicz, Adam. „The Doctrine of the Margin of Appreciation As a Tool of Relativisation of Freedom of Religion. : Some Reflections on the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 14, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6605.