Jankowski, Wojciech. „W Poszukiwaniu Pozamoralnych Racji Dla Trafu Prawnego”. Studia Prawnoustrojowe, no. 53 (wrzesień 30, 2021). Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6866.