Łazarewicz, Sylwia. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 6 Czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca Niedopuszczenia wspólnika Do udziału W Zgromadzeniu spółki kapitałowej Jako Przyczyny Stwierdzenia nieważności podjętych Uchwał”. Studia Prawnoustrojowe, no. 53 (wrzesień 30, 2021). Udostępniono marzec 25, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6896.