Suknarowska-Drzewiecka, Ewa. „Obowiązek współdziałania Wierzyciela Przy Wykonywaniu zobowiązania a obowiązki Pracownika Wobec Pracodawcy W Stosunku Pracy”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6938.