Lubiszewski, Maciej. „Zaległość Podatkowa Jako Podstawa Wykluczenia Wykonawcy Z postępowania O Udzielenie zamówienia Publicznego”. Studia Prawnoustrojowe, no. 53 (wrzesień 30, 2021). Udostępniono styczeń 25, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6941.