Franusz, Anna. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza Funkcjonariusza Publicznego Z tytułu Szkody wyrządzonej Przy Wykonywaniu władzy Publicznej”. Studia Prawnoustrojowe, no. 53 (wrzesień 30, 2021). Udostępniono październik 6, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6952.