Blažek, Radovan, i Nina Tarabová. „Sexual Abuse in Comparison of Canon Law of Roman Catholic Church and National Criminal Law on the Example of Slovakia”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7053.