Cora, Łukasz. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 27 Lutego 2020 r., Sygn. Akt V KK 80/19, dotycząca Oddalenia Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniegoenie Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniego”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7079.