Daśko, Natalia. „Nowelizacja Kodeksu Karnego Z Dnia 20 Kwietnia 2021 R. W Zakresie przestępstw związanych Z Terroryzmem. Uwagi Na Tle Implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/541”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7131.