Wardak, Zbigniew. „Glosa Do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Z 11 Czerwca 2020 r., Sygn. Akt C-634/18”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7176.