Misztal, Piotr. „Zdalne Posiedzenia Aresztowe W Trybie Art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania Karnego. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Studia Prawnoustrojowe, no. 54 (grudzień 29, 2021). Udostępniono kwiecień 24, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7188.