1.
Majer TT. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19. SP [Internet]. 29 grudzień 2021 [cytowane 22 kwiecień 2024];(54). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5832