1.
Lewandowski P. Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate: Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata. SP [Internet]. 29 wrzesień 2021 [cytowane 5 lipiec 2022];(53). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6223