1.
Zwolak S Łukasz. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). SP [Internet]. 29 grudzień 2021 [cytowane 23 kwiecień 2024];(54). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6239