1.
Łazarewicz S. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca niedopuszczenia wspólnika do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej jako przyczyny stwierdzenia nieważności podjętych uchwał. SP [Internet]. 30 wrzesień 2021 [cytowane 24 maj 2024];(53). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6896