1.
Franusz A. Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej. SP [Internet]. 30 wrzesień 2021 [cytowane 6 październik 2022];(53). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6952