1.
Misztal P. Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. SP [Internet]. 29 grudzień 2021 [cytowane 24 kwiecień 2024];(54). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7188