[1]
Liszka, P. 2016. Impact of Hellenism on Christian Anthropology. Studia Warmińskie. 53, (Dec. 2016), 145–160. DOI:https://doi.org/10.31648/sw.95.