(1)
Woźniak, J. J.; Śledziewski, S. The Incarnational Sense of God’s Mercy. SW 2020, 57, 227-244.