Jasiński, K. (2016). Marian Grabowski, The Anointed. Contribution to the philosophical Christology, W drodze, Poznań 2010, 268 p. Studia Warmińskie, 53, 451–454. https://doi.org/10.31648/sw.116