Woźniak, J. J., & Śledziewski, S. (2020). The Incarnational Sense of God’s Mercy. Studia Warmińskie, 57, 227–244. https://doi.org/10.31648/sw.4652