Kwiatkowski, K. (2021). Castle in Bezławki and its Alleged Administrative Functions. Studia Warmińskie, 58, 463–476. https://doi.org/10.31648/sw.5419