Pawliszyn, M. (2012) “Sublimity and mystery. Origins of the philosophy of religion of Abraham J. Heschel”, Studia Warmińskie, 49, pp. 23–40. doi: 10.31648/sw.251.