Woźniak, J. J. and Śledziewski, S. (2020) “The Incarnational Sense of God’s Mercy”, Studia Warmińskie, 57, pp. 227–244. doi: 10.31648/sw.4652.