Kieliszek, Z. (2020) “‘The Studies of Warmia’ – the History and Current State of the Journal”, Studia Warmińskie, 57, pp. 327–360. doi: 10.31648/sw.5305.