Woźniak, J. J., and S. Śledziewski. “The Incarnational Sense of God’s Mercy”. Studia Warmińskie, vol. 57, Dec. 2020, pp. 227-44, doi:10.31648/sw.4652.