(1)
Rzydzik, S.; Adamiec, M. The Advanced CAD Model of a Cargo Bike. ts 2021, 24, 301-315.