Wróć do szczegółów artykułu Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 940/17 [dot. zakresu kontroli wykonywanej przez sąd administracyjny rozpoznający sprzeciw] Pobierz Pobierz PDF