Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 940/17 [dot. zakresu kontroli wykonywanej przez sąd administracyjny rozpoznający sprzeciw]

Agnieszka Rotkiewicz-Szarnowska

WPiA UWM


Abstrakt

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego
2018 r., sygn. akt II SA/Bk 940/17 [dot. zakresu kontroli wykonywanej przez sąd administracyjny rozpoznający sprzeciw]
Pobierz


Opublikowane
2019-10-18

Cited By /
Share

Rotkiewicz-Szarnowska, A. (2019). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 940/17 [dot. zakresu kontroli wykonywanej przez sąd administracyjny rozpoznający sprzeciw]. Studia Prawnoustrojowe, (43), 395–403. https://doi.org/10.31648/sp.4615

Agnieszka Rotkiewicz-Szarnowska 
WPiA UWM