Zespół redakcyjnyKolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny - dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
Zastępcy Redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
Sekretarz redakcji - dr Justyna Krzywkowska

Pozostali członkowie:
Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
Dr hab. Denis Sołodow, prof. UWM
Dr Tomasz Majer
Dr Krystyna Ziółkowska

Redaktor językowy: mgr Dagmara Pipczyńska

Rada Naukowa

Dr hab. Serhiy Banakh (Wydział Prawa TNUE w Tarnopolu

Prof. Jaime Bonet Navarro (Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji),

Prof. Janina Ciechanowicz-McLean,

Prof.  Gaetano Dammacco (Wydział Prawa, Uniwersytet w Bari),

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

Prof. Burduli Irakli,

Prof. Stanisław Jałyszew,

Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

Prof. Maria LoGiacco,

Prof. Agnieszka Malarewicz-Jakubów,

Prof. Elena Safranowa,

Prof. Myriam Senn,

Prof. Bronisław Sitek,

Prof. Bogusław Sygit,

Prof. Wiesław Pływaczewski,

Prof. Renata Świrgoń-Skok,

Prof. Sebastian Tafaro

Dr hab. Michał Turosik (Wydział Prawa UMB w Bańskiej Bystrzycy)

W czasopiśmie działają także redaktorzy tematyczni odpowiedzialni za właściwy dobór zgłoszonych tekstów min. pod kątem tematyki przewodniej danego numeru kwartalnika. Redaktorzy tematyczni są powoływani ad hoc do konkretnego numeru gwarantujących najlepszy poziom wiedzy w danej dziedzinie i naukowej staranności