Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

Wiceredaktor
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

Sekretarz redakcji:
dr Wojciech Kasprzak